Gelato Flavours | Tastes of Asia

Green Tea | Available: 5L
Black Sesame | Available: 5L
Taro | Available: 5L